Zpětný leasing / zpětný úvěr


Leasingová společnost VLTAVÍN leas, a.s.je připravena Vám poskytnout rychlým způsobem volné finanční prostředky formou zpětného leasingu nebo zpětného úvěru.

 

Co je zpětný leasing?

Zpětný leasing je určen pro klienty, kteří jsou majiteli movitého majetku. Předmět financování, kterého jste vlastníkem, nám prodáte (stejně jako např. dodavatel automobilu v případě standardního leasingu či úvěru) a tím získáte finanční prostředky a následně Vám jej naše společnost prodá formou leasingu či úvěru na splátky.

Možnosti financování:

Pro koho je produkt určen:

Předměty financování:

veškerá dopravní technika, zejména:

stroje a technologie, zejména:

Stáří financovaných předmětů:

obvykle do 10ti let při sjednání smlouvy

Jak obchod probíhá:

Obvyklá doba vyřízení

Jaké potřebujete podklady

Zpětný leasing

Předběžná žádost / Žádost o kalkulaci

*
*
*

Nezávazná on-line žádost o předschválení financování

*
*
*

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“)

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících z nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejím smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

  • zpracovávaly oprávněné subjekty za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty za účelem výkonu předmětu podnikání oprávněných subjektů;

  • zpracovávaly oprávněné subjekty v rozsahu manuálního i automatizovaného zpracování nebo i jinými prostředky, a to zejména v informačních systémech provozovaných oprávněnými subjekty nebo v informačních systémech provozovaných smluvními partnery oprávněných subjektů při plnění práv a povinností smluvních partnerů oprávněných subjektů, které souvisejí s právními vztahy mezi oprávněnými subjekty a zájemcem;

  • zpracovávaly oprávněné subjekty též prostřednictvím Internetu nebo jiných informačních kanálů, prostředků a nosičů, umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:
https://www.vltavinleas.cz/data/original/filemanager/Formulare_ke_stazeni/ochrana_osobnich_udaju.pdf


Zajímá Vás dlouhodobý či krátkodobý pronájem automobilů?

Autopůjčovna
Rychlá navigace
SEO optimalizace