Registr vozidel


Již přes 20 let

se náš tým zkušených expertů a profesinálů věnuje všemu, co souvisí s registracemi a evidencí vozidel na úřadech

rád pomůže i Vám :-)

 

Prostě umíme zařídit vše, co s registrací automobilu souvisí, vč. vyřízení evidenční kontroly, pravidelné nebo i dovozové STK.

 

Vše v klidu, profesionálně a v expresních termínech. Dokumenty potřebné k zápisu na registru vozidel lze zaslat poštou či jinak dopravit do naší provozovny

Rádi poskytneme i službu formou door to door, tzn. vše si u vás vyzvedneme a vyřízené přivezeme zpět.

 

Plná moc pro vyřízení evidenčních úkonů

pdfPlná moc

wordPlná moc

Orientační ceník

registrace nového vozu 800 Kč
zápis změny / změna vlastníka / provozovatele 800 Kč
vyřazení vozidla z provozu / depozit 800 Kč
vystavení duplikátu ORV / technického průkazu / nové RZ 500 Kč
registrace dovezeného vozu ze zahraničí 1 500 Kč

ceník nezahrnuje správní poplatky. V případě více úkonů nebo požadavku na místo registace mimo hl.m.Prahu je cena individuální. Uvedené ceny jsou bez dph.

 

 

Nevíte si rady?       

                                           

Volejte našeho specialistu na tel. 233 114 411, nebo jen vyplňte formulář, ozveme se.

Kontaktujte nás

*
*
*

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících z nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejím smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

Ve výjimečných případech je možné předávat osobní údaje klienta třetím subjektům a to za účelem uspokojení požadavku klienta, který byl informován, a jen v případě vyhodnocení balančního testu, kdy přínosy převyšují rizika.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:
https://www.vltavinleas.cz/data/original/filemanager/Formulare_ke_stazeni/ochrana_osobnich_udaju.pdf


Zajímá Vás dlouhodobý či krátkodobý pronájem automobilů?

Autopůjčovna
Rychlá navigace
SEO optimalizace