Pojištění


Již přes 20 let

se náš tým zkušených expertů a profesionálů věnuje všemu kolem pojištění automobilů.

Jsme připraveni se s Vámi o naše zkušenosti podělit a pomoci Vám s co nejefektivnějším nastavením pojištění vašeho vozu.

 

Věděli jste že

 

Tyto a spousty dalších našich tipů Vám každý rok mohou ušetřit mnoho starostí a desetitisíce korun.

 

Nechte se inspirovat našimi zkušenostmi. Porovnáme a projdeme s Vámi nabídky všech solidních pojišťoven

 

Ochráníme Vás od plateb zbytečných doprovodných „pseudoslužeb“

Správně Vám nastavíme pojistnou cenu vozu tak, abyste neplatili zbytečně peníze navíc a zároveň byli plně krytí

Doporučíme pojišťovnu i podle našich dlouholetých zkušeností s řešením pojistných událostí

 

Prostě jen vyplňte formulář, ozveme se

 

Kontaktujte nás

*
*
*

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů

Zájemce tímto, v souladu s GDPR prohlašuje, že byl ze strany společnosti VLTAVÍN leas, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 121, PSČ: 160 00, IČ: 61 05 77 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3840, řádně poučen o svých právech, vyplývajících z nařízení GDPR a uděluje společnosti VLTAVÍN leas, a.s., jejím smluvním partnerům a též dalším právním subjektům z podnikatelské skupiny "VLTAVÍN" (dále společně jen jako „oprávněné subjekty “) výslovný souhlas ve smyslu nařízení „GDPR“ čl. 6, odst. 1, písm. a) k tomu, aby uvedené osobní údaje týkající se zájemce:

Ve výjimečných případech je možné předávat osobní údaje klienta třetím subjektům a to za účelem uspokojení požadavku klienta, který byl informován, a jen v případě vyhodnocení balančního testu, kdy přínosy převyšují rizika.

Tyto souhlasy uděluje zájemce na dobu jednoho měsíce, která začíná běžet ode dne udělení tohoto písemného souhlasu. Tato doba se při uzavření jakéhokoli smluvního vztahu mezi zájemcem a jakýmkoli z oprávněných subjektů prodlužuje o dobu dalších deseti let.

Výše uvedené souhlasy udělené zájemcem je zájemce oprávněn odvolat pouze písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla oprávněného subjektu, vůči kterému hodlá zájemce udělené souhlasy odvolat. Zájemce bere na vědomí, že písemné odvolání výše uvedených souhlasů učiněné ve vztahu k jakémukoli z oprávněných subjektů, opravňuje každý z oprávněných subjektů k odstoupení od smluvních vztahů se zájemcem.

Další informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na této adrese:
https://www.vltavinleas.cz/data/original/filemanager/Formulare_ke_stazeni/ochrana_osobnich_udaju.pdf


Zajímá Vás dlouhodobý či krátkodobý pronájem automobilů?

Autopůjčovna
Rychlá navigace
SEO optimalizace